Kinderdiëtist
Preverbaal-logopedist
Orthopedagoog

Team

De volgende professionals werken bij CIBUS Eetteam voor Kind en Jeugd:

Kinderdiëtist: Esther Konijn en Esther Evenboer en Daniëlle van Stralen

De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin

Een kinderdiëtist is een diëtist die zich heeft gespecialiseerd in voeding voor kinderen van 0-18 jaar. De kinderdiëtisten van Eetteam CIBUS hebben zich daarnaast verder gespecialiseerd in de aanpak van eetstoornissen, eetproblemen en voeding bij autisme.
Kinderen zijn puur en eerlijk in hun eetgedrag. Eten moet voor hen ‘gewoon’ lekker en leuk zijn. Tegelijkertijd is goede voeding voor hen ontzettend belangrijk voor hun groei en ontwikkeling. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend.
De kinderdiëtist beoordeelt en berekent de voeding van uw kind. Uitgangspunt is een volwaardige voeding met een goede groei en ontwikkeling. Samen met u en uw kind wordt gekeken op welke manier we dit het beste kunnen bereiken.
Bij het geven van advies en begeleiding is er veel aandacht voor omgaan met eten, leren proeven en leren keuzes te maken. Plezier in eten is daarbij het uitgangspunt.
Voor meer informatie over De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin kunt u terecht op www.debloei.nl

Preverbaal-logopedist: Joke Blauw en Jose Reijne

Logopediepraktijk J.M. Blauw & M.J. Willemse

Preverbale logopedie wordt gegeven aan kinderen die problemen hebben met het leren eten en drinken. In de loop van het eerste levensjaar leert een kind allerlei substanties te eten en drinken:

  • Vloeibaar (melk)
  • Dik vloeibaar (pap, gladgemalen fruit of groenten)
  • Vast voedsel ( stukjes fruit, groenten, koekjes, brood)
  • Samengesteld voedsel (potjes voeding met stukjes, pasta met saus en groenten, yoghurt met fruit)

Tijdens het leren eten en drinken van deze verschillende substanties kunnen er soms problemen optreden. De logopedist doet dan onderzoek naar de reflexen in het mondgebied, de kracht van het zuigen en slikken en de mogelijkheid om de adem en het slikken te combineren.  Afhankelijk van het probleem kunnen er o.a. adviezen gegeven worden over een andere houding, een andere speen, lepel of beker of een andere manier van aanbieden.
Voor meer informatie over Logopediepraktijk J.M. Blauw & M.J. Willemse kunt u terecht op www.logopedie-blauw-willemse.nl

IMH-Specialist / Orthopedagoog generalist: Lisa de Bruin, Marieke Huigen en Marlies Reus 

Lisa de Bruin – Lisa voor ouder en kind
Marieke Huigen – Ouder en Kind Praktijk Marieke Huigen
Marlies Reus – In Verbinding, Praktijk voor ouder en kind

Eten vindt plaats binnen een biologische, maatschappelijke, culturele en psychologische context. Voeden en gevoed worden vindt plaats binnen een wederzijdse afhankelijke relatie tussen ouder(s) en kind. Door alle ontwikkelingsfasen heen blijven voeding, emotie en relatie sterk aan elkaar gekoppeld. In de behandeling zullen dan ook relationele/emotionele aspecten van het eetprobleem aan de orde komen.
De IMH-specialisten / orthopedagogen van Eetteam CIBUS hebben ervaring met kinderen van alle leeftijden. Zij hebben zich daarnaast verder gespecialiseerd in de hulpverlening aan gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 6 jaar, inclusief de periode van zwangerschap. Ze zijn opgeleid tot Floorplay Specialist en Infant Mental Health Specialist. Bij problemen met baby’s en jonge kinderen zijn ouder- en kindfactoren moeilijk te onderscheiden en zelfs onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ontwikkeling van kinderen verloopt de eerste paar jaar van hun leven snel en is daarom extra gevoelig voor problemen. Dit kan ook het ouderschap kwetsbaar maken. Het is dan belangrijk snel en passende hulp te zoeken. De begeleiding is altijd gericht op ouders en kind en zo laagdrempelig als mogelijk.
Voor meer informatie over Lisa de Bruin kunt u terecht op www.lisavoorouderenkind.nl
Voor meer informatie over Marieke Huigen kunt u terecht op www.mariekehuigen.nl
Voor meer informatie over Marlies Reus kunt u terecht op www.inverbinding-praktijkvoorouderenkind.nl