25 tot 45% van alle
kinderen in de voorschoolse
leeftijd heeft een periode
problemen met eten.

Eetproblemen

De meeste kinderen leren instinctief om goed te eten. Toch komen voedings- en eetproblemen ook bij gezonde kinderen regelmatig voor. Zo’n 25 tot 45% van alle kinderen in de voorschoolse leeftijd heeft een periode problemen met eten. Meestal verdwijnen die problemen weer. Er zijn echter ook kinderen die langere tijd last blijven houden van een eetprobleem. Als uw kind een langere tijd voedsel weigert, selectief of zeer beperkt eet en drinkt is dat moeilijk voor het hele gezin. U kunt als ouder ten einde raad raken en mogelijk begint u zich zorgen te maken over de groei en gezondheid van uw kind. Daarnaast kan het zijn dat u en uw kind tegen het eetmoment gaan opzien. Eetproblemen kunnen van grote invloed zijn op de band met uw kind en de sfeer binnen het gezin.

 

Wanneer het weigeren van voedsel, selectief of beperkt eten u zorgen baart, kan het verstandig zijn om met meerdere hulpverleners vanuit verschillende specialismen het eetprobleem te bekijken. Uw huisarts, kinderarts, jeugdarts of een andere medische specialist kan u dan doorverwijzen naar CIBUS Eetteam voor Kind en Jeugd.

 

CIBUS onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar. U kunt bij het eetteam terecht wanneer uw kind door een verstandelijke en/of lichamelijke beperking te weinig kan of wil eten, maar ook wanneer uw kind gezond is maar een kieskeurige eter is die niets lust, een ‘muisjeseter’ is (te kleine porties) of geen interesse in eten lijkt te hebben. Andere redenen voor verwijzing kunnen zijn: strijd aan tafel, problemen met eten en drinken zoals zich verslikken, voeding en autisme,  moeite hebben met de overstap van borst- of kunstvoeding naar vaste voeding, moeite hebben met de overstap naar vaste voeding met grovere stukjes, ‘hamsteren’ (voedsel bewaren in de wangzak en niet doorslikken), een afbuigende groeicurve hebben of eten uitspugen. Maar ook wanneer u om welke reden dan ook zorgen heeft over het eten, het eetpatroon of de groei van uw kind(eren) mag u altijd contact opnemen.